Bydd Clwb Pêl-droed Tref y Bala yn chwarae Clwb Pêl-droed Larne yng Nghynghrair UEFA Europa 2021/22 – Rownd Ragbrofol Gyntaf yn Neuadd y Parc, cae cartref Y Seintiau Newydd, Ddydd Iau 8fed Gorffennaf 19:00 y nos.

Ni fydd modd prynu tocynnau ar y diwrnod.

Bydd tocynnau’n mynd ar werth ym Maes Tegid Nos Llun 28ain Mehefin rhwng 7 y nos ac 8 y nos i gefnogwyr Tref y Bala gyda arian parod yn unig.

Ni fydd modd prynu tocynnau ar-lein na derbyn tocyn drwy’r post.

Pris pob tocyn yw £10.00

Ychydig o wylwyr sy’n cael eu caniatáu i’r gêm yn unol â rheoliadau Llywodraeth Cymru.

Rydym yn edrych ymlaen yn fawr at eich croesawu’n ôl.


Bala Town FC will be playing Larne FC in the 2021/22 UEFA Europa Conference League – first qualifying round at Park Hall, the home ground of TNS on Thursday 8th July  19:00hrs.

It will not be possible to buy tickets on the day.

Tickets will go on sale at Maes Tegid on Monday 28th June between 7pm and 8pm to Bala Town supporters on a cash only basis.

It will not be possible to purchase tickets online or to receive a ticket by post.

All tickets are priced as at £10.00

We have limited amount of spectators allowed into the ground as per Welsh Government regulations.

We are really looking forward to welcoming you back.

About The Author

Admin