The following statement is in regard to this weekend’s Gwynedd Derby.

Hoffai Clwb Pêl-droed Tref y Bala atgoffa cefnogwyr am Rheolau Covid Llywodraeth Cymru ac yn enwedig y rheol aros yn lleol (5 milltir).   Rydym yn gofyn i bersonél hanfodol yn unig i fod yn bresennol ym Maes Tegid ac i bawb arall fwynhau’r gêm yn fyw ar Sgorio ar S4C o ddiogelwch eu cartrefi.

Gobeithio y gallwn ddychwelyd at ryw fath o normalrwydd dros y misoedd nesaf a’ch croesawu i gyd yn ôl i Faes Tegid pan fydd hi yn ddiogel i wneud hynny.


Bala Town FC would like to remind all concerned of the Welsh Government Covid Regulations and particularly the stay local (5 mile) rule which are in place during our Saturday fixture with CPD Caernarfon.  We are asking only essential personnel to be present at Maes Tegid and for everyone else to enjoy the match live on Sgorio on S4C from the safety of their homes.

Hopefully we can return to a semblance of normality over the coming months and welcome everyone back to Maes Tegid when it is safe to do so.

About The Author

Admin