Wales call up for Mared Griffiths!

Llongyfarchiadau i Mared Griffiths, sydd yn chwarae i tîm D14 yr academi, ar gael ei alw fyny i garfan D15 genethod Cymru. Fydd Mared yn ymuno a’r garfan ym Mharc y Ddraig yn Rhagfyr. Da iawn Mared

Wales camp call up: U14s Academy player Mared Griffiths has been called up to the Wales Girls U15s camp in December, Mared will join up with the squad for a one day camp at Dragon Park, Da Iawn Mared.

About The Author

Admin