Decision regarding self isolation for the Bala Town Squad has now been reversed.
Following a phone call yesterday from ‘Track and Trace Wales’ informing Bala Town FC that some of the squad had to self-isolate following their match versus Penybont FC on Saturday 14th November; the Club have been in further discussions today regarding the circumstances and the decision has been reversed.  Nobody now has to self-isolate.

Mae’r penderfyniad fod sgwad Y Bala i fod i hunan ynusu wedi ei wrthdroi.
Yn dilyn galwad ffôn ddoe gan ‘Track and Trace’ Cymru yn hysbysu Clwb Pêl-droed Tref y Bala bod yn rhaid i rywfaint o’r garfan hunan ynysu yn dilyn eu gêm yn erbyn Clwb Pêl-droed Penybont Dydd Sadwrn 14 Tachwedd; mae’r Clwb wedi bod mewn trafodaethau pellach heddiw ynglŷn â’r amgylchiadau ac mae’r penderfyniad wedi’i wrthdroi.  Nid oes rhaid i neb hunan ynysu nawr.

About The Author

Admin