Dei Bri’s funeral will be held on Saturday, 17th of October at the Christ Church in Bala.

The funeral procession will drive from Christ Church to Maes Tegid at approx 11.45 on Saturday morning.

The procession will stop outside the main gate to the ground where respects will be made to Dei for the countless hours of dedication he gave to our Club.

We hope that all who wish to pay their respects to Dei at this moment can do so whilst respecting the social distancing guidelines in force at present.


 

Fydd angladd Dei Bri yn cael ei gynnal ar dydd Sadwrn, 17fed o Hydref yn Eglwys Crist Y Bala.

Bydd gorymdaith yr angladd yn mynd o’r Eglwys Crist i Faes Tegid am oddeutu 11.45am fore Sadwrn.

Fydd yr orymdaith yn stopio y tu allan i’r brif giât, lle bydd parch yn cael ei wneud i Dei am yr oriau dirifedi a roddodd i’n Clwb.

Gobeithio y gall pawb sy’n dymuno talu eu parch i Dei, wneud hynny wrth barchu’r canllawiau pellter cymdeithasol sydd mewn effaith ar hyn o bryd.

About The Author

Admin