The funeral of Dei Bri Roberts will take place at Christ Church, Bala at 11am Saturday 17th October.

The Football Club are honoured that the family wishes for the funeral procession after the service to pass Maes Tegid. The passing would be at approximately 11.45am.

The Club is so pleased to have the opportunity to pay their last respects to Dei.

The Club are proud and humbled that the family wish to pay their respects to the place where Dei shared so much of his life and friendships.

Rest in peace Dei.


 

Fydd angladd Dei Bri Roberts yn cael ei gynnal yn Eglwys Crist, Y Bala am 11am dydd Sadwrn 17fed o Hydref.

Mae’n anrhydedd i’r Clwb, fod y teulu’n dymuno i’r orymdaith angladdol ar ôl yr gwasanaeth i basio Faes Tegid. Byddai’r pasio oddeutu 11:45am.

Mae’r Clwb more falch o gael cyfle i ddangos eu parch olaf i Dei.

Mae’r Clwb yn falch ac yn gostyngedig bod y teulu’n dymuno talu eu parch i’r man lle rhannodd Dei gymaint o’i fywyd a’i gyfeillgarwch.

Cwsg Yn Dawel Dei.

About The Author

Admin