The following is a Club statement released by CEO Nigel Aykroyd: 

Bala Town FC have been deeply shocked and saddened by the sudden passing of Dei Bri Roberts. Dei has been the friendly face at Maes Tegid for countless years and has fulfilled almost every Management Committee role during this time. His quiet, unassuming, friendly and compassionate manner was always demonstrated throughout his ever-present dedication to his numerous responsibilities at the Club. We have lost not only a true supporter but a true gentleman, a true friend and a truly dedicated Clubman.

Maes Tegid will be undoubtedly a poorer place without Dei’s infectious enthusiasm but his memory will forever spur us all on to continue to strive for the improvement in standards for all ages and genders at the Club which was so much in the forefront of Dei’s wishes and aspirations. He will never be forgotten!

The Club extend it’s deepest sympathies and condolences to Sheila, Stephen, Mark and all his family and to the very significant number of people who were so fortunate to call Dei a friend.

Rest In Peace Dei Bri.


Mae’r canlynol yn ddatganiad clwb a ryddhawyd gan y Prif Swyddog Gweithredol Nigel Aykroyd:

Mae Clwb Pêl-droed Tref Bala wedi cael sioc a thristwch mawr wrth clywed am marwolaeth sydyn Dei Bri Roberts. Mae Dei wedi bod yn wyneb cyfeillgar yn Maes Tegid ers blynyddoedd ac mae wedi cyflawni bron pob rôl Pwyllgor Rheoli yn ystod yr amser hwn. Roedd ei ddull tawel, dirodres, cyfeillgar a thosturiol bob amser yn cael ei ddangos trwy gydol ei ymroddiad bythol i’w gyfrifoldebau niferus yn y Clwb. Rydym wedi colli nid yn unig gwir gefnogwr ond gwir ŵr bonheddig, gwir ffrind a dyn clwb ymroddedig iawn.

Heb os, fydd Maes Tegid yn lle tlotach heb frwdfrydedd heintus Dei ond bydd ei gof am byth yn ein sbarduno ni i gyd i barhau i ymdrechu i wella safonau ar gyfer pob oedran a rhyw yn y Clwb a oedd gymaint ar y blaen yn nymuniadau a dyheadau Dei. Ni fydd byth yn angof!

Mae’r Clwb yn estyn ei gydymdeimlad â Sheila, Stephen, Mark a’i deulu i gyd ac i’r nifer sylweddol iawn o bobl a oedd mor ffodus i alw Dei yn ffrind.

Cwsg Yn Dawel Bri.

121066870_693237511549130_7037662438170987757_nimage001

About The Author

Admin