The Lakesiders Europa League fixture against Standard Liege will be broadcast online by Sgorio.

With only 10 days to go until our Europa League Second Qualifying Round tie against Standard Liege, we are delighted to announce that Sgorio will be broadcasting the fixture online for viewers in Wales.

In the coming days, more information will be released, as to how to watch the live broadcast on the day of the game.


 

Fydd gem Bala yn Cynghrair Europa yn erbyn Standard Liege yn cael ei darlledu ar-lein gan Sgorio.

Gyda dim on 10 diwrnod i fynd nes bod ein gem Ail Rownd Gymwysol Cynghrair Europa yn erbyn Standard Liege, rydym yn falch iawn o gyhoeddi fydd Sgorio yn darlledu’r gem ar-lein i wylwyr yng Nghymru.

Yn y dyddiau nesaf, fydd mwy o wybodaeth yn cael ei rhyddhau ynglyn a sut i wylio’r darllediad byw ar ddiwrnod y gem.

 

About The Author

Admin