Mae pawb sydd yn gysylltiedig a Clwb Pel Droed Tref Y Bala yn gwerthfawrogi’r llythyr a dderbyniwyd gan Cyngor Y Dref.

Derbynwyd llythyr gan Cyngor Tref Y Bala bore ma, a hoffem ddiolch i’r Cyngor am anfon y llythyr, sy’n dweud:

‘Hoffai aelodau Cyngor Tref Y Bala longyfarch Tim Pel Droed Y Bala ar eich llwyddiant gwych yn Ewrop, a dymuno’n dda iawn i chi yn y gem yng Ngwlad Belg – ac ymhellach. Rydych wedi rhoi’r Bala ar y map ac mae’r dref yn falch iawn ohonoch. Daliwch ati’


Everyone involved with Bala Town Football Club appreciates a letter we received from the Town Council.

We received the letter from Bala Town Council this morning, and we’d like to thank the council for sending the letter, which says:

Members of Bala Town Council would like to congratulate Bala Town Football Club on your great achievement in Europe, and we wish you well for your game out in Belgium – and beyond. You’ve put Bala on the map and the Town is very proud of you. Keep it up’

 

COUNCIL LETTER

About The Author

Admin