New dates have been set for Trials and Open Sessions for the Academy.

Tomorrow’s trials (6th of August) will go ahead as planned under Phase 1 Coronavirus Guidance.

U12’s / U13’s – 5:30pm – 6:30pm
U14’s / U15’s – 6:45pm – 7:45pm
U16’s / U19’s – 8:00pm – 9:00pm

We have decided to move the original date of Sunday 9th of August to the 23rd of August. This will mean we will be in Phase 2 of the Coronavirus Guidelines, allowing us to have larger groups.

The following age groups have been moved to the 23rd of August:

U8’s / U9’s – 9:30am – 10:30am
U10’s / U11’s – 10:45am – 11:45am
U12’s / U13’s – 12:00pm – 1:00pm
U14’s / U15’s – 1:15pm – 2:15pm
U16’s / U19’s – 2:30pm – 3:30pm

Apologies for any inconvenience caused. We look forward to welcoming new players.


Dyddiadau newydd wedi eu gosod ar gyfer Treialon a Sesiynau Agored ar gyfer yr Academi.

Bydd treialon yfory (6ed o Awst) yn mynd ymlaen fel y cynlluniwyd o dan ganllaw Coronafirws Cam 1.

U12’s / U13’s – 5:30pm – 6:30pm
U14’s / U15’s – 6:45pm – 7:45pm
U16’s / U19’s – 8:00pm – 9:00pm

Rydym wedi penderfynu newid y dyddiad gwreiddiol, sef dydd Sul 9 Awst, i’r 23ain o Awst. Mae hyn yn golygu y byddwn yng Ngham 2 y Canllawiau Coronafirws, a fydd hyn yn caniatau i ni gael grwpiau mwy.

U8’s / U9’s – 9:30am – 10:30am
U10’s / U11’s – 10:45am – 11:45am
U12’s / U13’s – 12:00pm – 1:00pm
U14’s / U15’s – 1:15pm – 2:15pm
U16’s / U19’s – 2:30pm – 3:30pm

Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra a achosir. Rydym yn edrych ymlaen i groesawu chwaraewyr newydd.

 

Bala Town Academy Trials Dates

 

 

About The Author

Admin