Our Academy are due to go back to training on the following dates.

Training & Trials:

U19’s Open Training – 6:30pm – 7:30pm – Thursday, 30th of July

Trials – U12’s-U16’s & U19’s – 5:30pm – 9pm – Thursday, 6th of August

Trials – U8’s-U11’s – 10am – 12pm – Sunday, 9th of August

Trials – U12’s – U19’s – 12pm – 3pm – Sunday, 9th of August

Training Begins – U12’s – U19’s – 6pm – 9:30pm – Tuesday, 11th of August

Training Begins – U8’s – U11’s (Pre Academy) – 5:30pm – 7pm – Tuesday, 18th of August

Anyone who is intersted in playing for the Academy, can register their interest here: Register Interest Here

 

All trials and training sessions will follow FAW guidelines,which you can see here at – FAW Coronavirus Guidelines

Also here is the Bala Town Academy return to training guidelines:

Coronavirus Protocol


Mae’n Academi am fynd nol i hyfforddiant ar y dyddiadau canlynol.

Hyfforddiant a Treialon:

U19’s Hyfforddiant Agored – 6:30pm – 7:30pm – Dydd Iau, 30fed o Orffenaf 

Treialon – U12’s-U16’s a U19’s – 5:30pm – 9pm –  Dydd Iau, 6ed o Awst

Treialon – U8’s-U11’s – 10am – 12pm – Dydd Sul, 9fed o Awst

Treialon – U12’s – U19’s – 12pm – 3pm – Dydd Sul, 9fed o Awst

Hyfforddiant yn dechrau – U12’s – U19’s – 6pm – 9:30pm – Dydd Mawrth , 11eg o Awst

Hyfforddiant yn dechrau – U8’s – U11’s (Pre Academy) – 5:30pm – 7pm – Dydd Mawrth, 18fed o Awst

Unrhyw un sydd a diddordeb mewn chwarae i’r Academi, gall gofrestru eu diddordeb yma: Gofrestru Diddordeb Yma

 

Bydd pob sesiwn treial a hyfforddiant yn dilyn canllawiau FAW, y gallwch eu gweld wrth fynd i – FAW Coronavirus Guidelines

Hefyd yma, mae gan Academi Tref Y Bala canllawiau i fynd nol i hyfforddiant:

Coronavirus Protocol

 

About The Author

Admin