If you could save a life in an hour would you do it? How about saving 3 lives with one hour and just one blood donation?

If you’re available and would like to support the Welsh Blood Service, please use the link below or call 0800 25 22 66 to book an appointment to donate at Bala next week (6th and 7th July). Thank you – https://wbs.wales/BalaTownFC

Ydech chi eisiau rhoi gwaed ac achub bywydau? Os yw rhoi yn eich gwaed, helpwch ni.

Os rydech chi ar gael ac eisiau cefnogi Gwasanaeth Gwaed Cymru, defnyddiwch y linc yma neu galwch 0800 25 22 66 i bwcio apwyntiad i roi gwaed yn Y Bala wythnos nesaf (6ed a 7fed Gorffennaf). Diolch – https://wbs.wales/BalaTownFC

Bala W Bala E

 

About The Author

Admin