Bala Town Academy are recruiting new players for the 2020/21 season for various age groups.

Due to the current Covid-19 pandemic, our trials have been put on hold but we want to gauge interest across all of our age groups.

Our Academy programme includes:

 • Player Development
 • Skill Acquisition Programme
 • Technical Programme
 • Train Twice a Week
 • Performance Analysis
 • Injury Prevention / Strength & Conditioning Programme
 • Full Games Programme

To register your interest please fill in this form

If you have any questions please contact Head of Coaching Carwyn Edwards – carwyn.edwards@balatownfc.co.uk


Diddordeb ymuno Academi CPD Y Bala?

Ar hyn o bryd does dim treialon ar gyfer ymuno efo’r Academi oherwydd y pandemic Covid-19 ond rydym eisiau mesur diddordeb ar draws ein timau.

Wrth ymuno efo Academi Y Bala byddwch yn rhan o:

 • Datblygu Chwaraewyr
 • Rhaglen caffael sgiliau
 • Rhaglen Technegol
 • Ymarfer dwywaith yr wythnos
 • Dadansoddi perfformiad
 • Rhaglen cryfdera chyflyru ag atal anaf
 • Rhaglen llawn gemau

Er mwyn datgan diddordeb, llenwch y ffurflen yma.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch efo Pennaeth yr Academi Carwyn Edwards – carwyn.edwards@balatownfc.co.uk

AcadCymAcadEng

About The Author

Academy