Noswaith dda,

Yn dilyn cyhoeddiad y Gymdeithas Peldroed Cymru heddiw, siwr ein bod wrth ein boddau gyda’r penderfyniad i ddiddymu’r gynghrair am tymor 2019/20.

Mae hyn yn ein galluogi i symud ymlaen a gwneud penderfyniadau fydd yn golygu ein bod mewn sefyllfa cryf i herio gweddill y clybiau o fewn y gynghrair tymor nesaf.

O ganlyniad i waith caled aelodau’r pwyllgor a gwirfoddolwyr sydd wedi rhoi eu hamser i daclo, trwshio, peintio (a llawer mwy!) mae Maes Tegid i weld mewn cyflwr ardderchog. Mae yn fan cyfarfod yndi, ond hefyd yn lle sy’n agos at galonnau llawer ohonom. Diolch amdano a diolch i bawb.

Cadwch yn saff, cawn gwrdd yn fuan. Llongyfarchiadau enfawr i Colin, Steve, Ryan a’r hogiau i gyd am eu ymroddiad, ymdrechion a’r holl waith caled y tymor yma. Mwynhewch y dathlu!

Diolch enfawr i chi gyd,

Arwel Roberts (Ty Nant).


Good evening,

Following the FAW’s announcement today, I’m sure you are all delighted with the decision to curtail the end of the 2019/20 season which means we now qualify for the Europa League.

This allows us now to move forward, prepare and make decisions that will allow us to be in a strong position to compete against all the other teams within the league next season.

Thanks to the hardwork of our committee members and volunteers that have given their time to tackle, fix, paint (and various other things!) Maes Tegid looks in fantastic condition. It is a meeting place yes, but also a place very near to many of our hearts. Thank you everyone.

Stay safe, we will meet again soon. Huge congratulations to Colin, Steve, Ryan and all of the squad for the dedication, hardwork and efforts this season. Enjoy the celebrations.

Thanks to you all,

Arwel Roberts (Ty Nant).

About The Author

Bala Town