Bore heddiw, 18fed o Ebrill, daeth y newydd trist o golli cymeriad a’r cyn ŵr busnes hoffus o Lanuwchllyn, John Edwards neu i bawb ohonom – John Pengeulan.

Rydym fel Clwb Peldroed Y Bala yn cydymdeimlo a Ken ein cyn gadeirydd ac ein is-gadeirydd phresennol ac yn anfon ein cofion at David a Mary a’r teulu oll.

About The Author

Bala Town