The entry for the 2020 Bragdy Cup is now OPEN!

The Bragdy Cup is back and it’s going to be another cracking couple of weeks of competition between our local sides and we have some exciting news!

The radius has been extended to 12 miles meaning that teams from Pentrefoelas, Rhydymain, Llanwddyn, Llangynog and Gwyddelwern are eligible to join this years competition!

Entries are now open and will close on Friday, 1st May. Each team entry will be £20 each and you need to pay your entry fee with your written entry and return it to Arwel Roberts (07534 000664).

Details regarding the draw will be announced at a later date.

Here are the competition rules.

Get your entries in now!


Mae cystadleuaeth Bragdy 2020 ar AGOR!

Mae Cwpan y Bragdy yn ol am 2020 a mae hi’n mynd i fod yn cracar o gystadleuaeth eto eleni gyda newyddion arbennig! Mae radiws y twrnament wedi symyd i 12 milltir sy’n caniatau i dimau o Pentrefoelas, Rhydymain, Llanwddyn, Llangynog a Gwyddelwern yn gallu ymuno eleni!

Mae gwneud ceisiau tim ar agor rwan gyda dyddiad cau o dydd Gwener, 1af o Fai. Mae pob tim yn costio £20 a mi fyddwch chi angen talu am eich tim gyda’ch cais yn amgaedig a’i rhoi i Arwel Roberts (07534 000664).

Mi fydd manylion am y draw yn cael ei gyhoeddi’n fuan!

Dyma’r rheolau.

Gwnewch siwr bod chi’n cofnodi eich tim mor fuan a phosib!

map

About The Author

Bala Town