Want to join Town’s Under 19’s squad?

The Lakesiders are holding three Open Training Session on Thursday, 12th and 19th of December and 2nd January from 7.00p.m. until 8.00p.m. for 16-18 year olds looking to join Bala Town Under 19’s for the rest of the 2019/20 season.

Players should wear studded footwear, shinpads and ensure they have plenty of fluids with them.

For more information, please email Andy Kelly via community@balatownfc.co.uk

Mae Academi CPD Y Bala yn cynnal Sesiynau Ymarfer Agored ar nos Iau, 12fed, 19fed o Ragfyr a’r 2il o Ionawr o 7 tan 8 o’r gloch i hogiau rhwng 16-18 oed sydd eisiau ymuno efo ein tim Dan 19 ar gyfer tymor gweddill y tymor.

Dylsai chwaraewyr i gyd wisgo esgidiau peldroed efo styds, shinpads a dod a ddigon o diodydd efo nhw.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch efo Andy Kelly trwy community@balatownfc.co.uk

U19Trials

About The Author

Academy