Mae pawb sy’n gysylltiedig â Chlwb Pêl-droed Tref Y Bala yn drist iawn o glywed y newyddion heddiw fod Gareth Jones wedi ein gadael.

Roedd Gareth yn uchel ei barch gan bawb fel cyn-Ysgrifennydd a Chadeirydd Clwb Pêl-droed Tref Caerfyrddin a chynrychiolydd Clwbiau De Cymru ar Banel Uwch Gynghrair Cymru am rhai blynyddoedd lawer. Mae pêl-droed Cymru wedi colli dyn arbennig iawn ac mae ein meddyliau a’n cydymdeimlad dwysaf yn mynd at ei wraig annwyl Meinir a’i holl deulu ac at bawb sy’n gysylltiedig â Chlwb Pêl-droed Caerfyrddin. Gwsg yn dawel Gareth.


Everybody associated with Bala Town Football Club are deeply saddened to hear the sad news this morning that Gareth Jones sadly passed.

Gareth was highly respected by everyone as Carmarthen Town’s former Secretary and Chairman and South Wales Club’s Representative on the Welsh Premier Panel for many years. Welsh Football has indeed lost a very special man and our thoughts and deepest condolences go to his dear wife Meinir and all the family and to everybody associated with Carmarthen Town FC. Rest in peace Gareth.

About The Author

Admin