Bala Town will be hosting a Christmas Party on Saturday, 14th December.

The party will take place following our JD Cymru Premier fixture v Penybont at the Plas Coch Hotel starting at 6.00p.m.

We will be having a 2 course Turkey/Gammon Carvery and dessert with festive games, a raffle and entertainment included.

Tickets are available now from committee members costing £15 each.

Mi fydd CPD Y Bala yn cynnal Parti Nadolig ar dydd Sadwrn, 14eg o Ragfyr.

Mae’r parti ar ol ein gem gartref yn erbyn Penybont yn Y Plas Coch yn cychwyn am 6.00y.h.

Byddwn yn cael pryd 2 gwrs Carferi Twrci/Gamon a pwdin gyda adloniant, raffl a gemau Nadoligaidd i ddilyn.

Mae tocynnau ar gael nawr gan aelodau’r pwyllgor ac yn costio £15.

P RTY

About The Author

Hannah

Club Media Officer, Webmaster & Programme Editor