Bala Town Academy have a new structure this season.

This is the first season we have a Head of Coaching and we’re delighted to bring in a new GK coach, development support coach and Sport scientist to our Academy.

A number of new coaches have joined the Academy for the 2019/2020.

We are delighted that Guy Handscombe has agreed to return to the Academy. Guy, who is currently an A licence coach and currently working with the FAW trust, was previously the Academy director of the Academy and has now returned in a coaching role at the academy. We look forward to Guy working with the squads and using his experience to assist our coaches.

Harri Lloyd has joined as our Goalkeeper Coach. Harri is a Goalkeepers FAW B Licence holder & was at Cardiff Met last season.

Jeorgia Rowbotham joins as our Sport Scientist / First Aid officer and will work with our Club medical officer. Jeorgia is a student at Bangor University, has a Bsc in Sport Health & Exercise science and currently studying a Msc in Exercise Rehabilitation.

Gary Gallagher and Ian Evans will be with our Under 14’s next season. Gary has been impressive since coming into the Academy, and will be on the UEFA B course this season. Ian will assist Gary, combined with the role at Corwen FC. Ian is a fantastic coach and a well respected coach across Wales and we are delighted Ian is in the Academy.

Ifan Thomas and Matthew Digwood are new coaches of the under 16s this season. Ifan last season was with Bangor City and is a UEFA B Licence holder.

Mathew Digwood joins from Llanfyllin, where he plays a big part in the youth grassroots football of the area.

Alan Greaves will join our under 19s from Morecambe development squad. Previously with Tranmere Rovers, Alan will join Andy Kelly  for the 2019/2020 season with our Under 19’s.

Liam​ Charlton joins the U8’s, he’s also part of the newly formed Dyffryn Juniors football club.

Julian Jeffrey joins as U8’s head coach. Jiw has experience coaching various age groups and has senior football experience as previously been Penrhyndeudraeth manager.

Gavin Parry joins our under 12s age group, joining us from Bangor City where Gavin took the under 12s last season.


Mae Academi CPD Y Bala efo strwythyr newydd tymor yma.

Hwn yw’r tymor gyntaf efo Pennaeth Hyfforddi, hyfforddwr cymorth ddatblygu, hyfforddwr golgeidwad a gwyddonwr chwaraeon.

Rydym hefyd yn falch o gael nifer o hyfforddwr newydd wedi ymuno â’r academi ar gyfer 2019/2020.

Rydym wrth ein bodd bod Guy Handscombe wedi cytuno i ddychwelyd i’r Academi.

Roedd Guy, sydd ar hyn o bryd yn hyfforddwr trwydded A ag sy’n gweithio ar hyn o bryd gydag ymddiriedolaeth Cymdeithas Bêl-droed Cymru, yn gyfarwyddwr Academi yn y gorffennol ag mae bellach wedi dychwelyd mewn rôl hyfforddi yn yr Academi. Edrychwn ymlaen at gael Guy i weithio gyda’r sgwadiau a defnyddio ei brofiad i gynorthwyo ein hyfforddwyr.

Bydd Gary Gallagher ac Ian Evans gyda’n tim dan 14 tymor nesaf. Mae Gary wedi bod yn drawiadol ers dod i mewn i’r Academi, a bydd ar gwrs UEFA B y tymor yma. Bydd Ian yn cynorthwyo Gary, ynghyd â’r rôl yn Corwen. Mae Ian yn hyfforddwr gwych ac yn hyfforddwr uchel ei barch ledled Cymru ac rydym wrth ein bodd bod Ian yn yr Academi.

Mae Ifan Thomas a Mathew Digwood yn hyfforddwyr newydd i’r rhai dan 16 y tymor hwn. Y tymor diwethaf oedd Ifan gyda Dinas Bangor ac mae’n hyfforddwr efo Trwydded B.

Mae Mathew Digwood hefyd yn ymuno o Lanfyllin lle mae o yn chwarae rhan bwysig yn clwb peldroed ieuenctid yr ardal.

Bydd Alan Greaves yn ymuno â’n carfan dan 19 o garfan ddatblygu Morecambe. Yn flaenorol gyda Tranmere Rovers, bydd Alan yn ymuno ag Andy Kelly ar gyfer tymor 2019/2020 gyda’n tîm dan 19 oed.

Mae Liam Charlton fydd yn ymuno efo’r tim Dan 8, mae o’n rhan o glwb Dyffryn Juniors.

Julien Jeffrey sydd yn dod nôl fel prif hyfforddwr Dan 8 .

Mae Gavin Parry yn ymuno â’n grŵp oedran dan 12.

Croeso i’r holl hyfforddwyr ac edrychwn ymlaen at dymor llwyddiannus arall.

Academy Staff

About The Author

Academy