Bala Town in the Community have announced their new Monday Night Community sessions at Maes Tegid.

The new sessions starting on Monday, 9th September and caters for people of all ages. Everyone is welcome!

Our first is our Girls Only sessions which will run from 5.00p.m. until 6.00p.m. and will be £2 per session for Girls aged 7-16 years old.

At 6.00p.m. until 7.00p.m. our successful Over 35’s Football will be taking place instead of a Thursday evening and will be £2.50 per week.

An all new session from 6.00p.m. until 7.00p.m. will be for Goalkeepers in the local area and for goalkeepers within the Academy. These sessions will be £2 a session.

Dont forget, we also have our 6 a side League from 7.00p.m until 9.00p.m. on a Monday evening.

For more information, please contact community@balatownfc.co.uk

Mae CPD Y Bala yn y Gymuned wedi cyhoeddi tair sesiwn newydd ar nos Lun ar Faes Tegid.

Maent yn cychwyn i gyd ar nos Lun, 9fed o Fedi ac ar gyfer pobl o bob oedran. Mae croeso i bawb!

Y gyntaf yw ei sesiynau Merched yn Unig o 5 tan 6 o’r gloch ar gyfer plant 7-16 mlwydd oed am £2 y sesiwn.

O 6.00y.h. tan 7.00y.h. mae ein sesiynau Peldroed Dros 35 yn symyd o nos Iau i nos Lun ac am fod yn £2.50 yr wythnos.

Yn ychwanegol i hyn, rydym yn lawnsio sesiynau ar gyfer Golgeidwad yr ardal ac ar gyfer y rhai yn yr Academi o 6.00y.h. tan 7.00y.h. Mi fydd rhain yn £2 y sesiwn.

Cofiwch am ein Cynghrair 6 bob Ochr sy’n rhedeg o 7 tan 9 bob nos Lun hefyd.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch efo community@balatownfc.co.uk

C1

About The Author

Community