Bala Town F.C. in the Community have added four more dates to their Holiday Camps.

The first week will be on Tuesday and Wednesday 27th and 28th of August and the second week will be on Monday 2nd and Tuesday 3rd of September.

The camp is for girls and boys aged 5-11 years old and will take place from 10.00a.m. – 3.00p.m. The cost will be £10.00 per day, £7 for Academy players and will be on the Maes Tegid 3G.

Drop offs from 9.00a.m with breakfast also included. Please provide your child with a packed lunch, drinks and warm clothing.

The sessions will be led by Head of Coaching Carwyn Edwards and UEFA A Licence candidate Andy Kelly.

To register your child for the camp please fill in this form


Mae C.P.D. Tref Y Bala yn y Gymuned wedi ychwanegu 4 diwrnod arall i’w Gwersyll Gwyliau Haf.

Dydd Mawrth 27ain a Mercher 28ain fydd yr wythnos gyntaf gyda’r ail wythnos ar dydd Llun 2il a Mawrth 3ydd o Fedi.

Mae’r gwersyll ar gyfer merched a bechgyn oed 5-11 a mi fydd yn cymryd lle o 10.00y.b. tan 3.00y.h efo cost o £10.00 y diwrnod a £7 ar gyfer yr Academi ar 3G Faes Tegid.

Gallwch adael eich plant o 9.00y.b. – brecwast wedi’w cynnwys. Dewch a’ch plentyn gyda pecyn bwyd, diodydd a dillad cynnes

Mae’r sesiynnau yn cael ei cynnal gan Pennaeth Hyfforddi Carwyn Edwards ac ymgeisydd trwydded UEFA ‘A’ Andy Kelly

I gofrestru eich plentyn, llenwch y ffurflen yma.

c2
c3

About The Author

Community