The FAW Trust in partnership with Bala Town are running four weeks of FREE football sessions at Maes Tegid.

Our brand new sessions is an introduction to football for any boys and girls aged between 7-11 years old.

On Wednesday, 25th of September, 2nd, 9th and 16th of October from 5.00p.m. until 6.00p.m. we have 20 spaces up for grabs.

You need to register here and choose ‘Bala Town FC’ and your confirmation will be confirmed.


Mae Ymddiriedolaeth FAW mewn partneriaeth â CPD Y Bala yn cynnal pedair wythnos o sesiynau pêl-droed AM DDIM ym Maes Tegid.

Mae ein sesiynau newydd sbon yn gyflwyniad i bêl-droed i unrhyw fechgyn a merched rhwng 7-11 oed.

Ar ddydd Mercher, 25ain o Fedi, 2il, 9fed a 16eg o Hydref o 5.00y.h tan 6.00y.h. a mae gennym 20 o leoedd ar gael.

Mae angen i chi gofrestru yma a dewis ‘Clwb Pêl-droed y Bala’ a bydd eich cadarnhad yn cael ei gadarnhau wedyn.

A farmers market featuring products from Old Town's neighboring
A farmers market featuring products from Old Town's neighboring

About The Author

Community