The 2019/20 season is fast approaching and we can’t wait for our WPL start at home against The New Saints on August 23rd.

Welsh Premier League Season tickets will be on sale from July 12th costing £75 for adults, £40 for concessions and £10 for Under 16’s.

This offer is to ensure that our loyal supporters are with us every step of the way of our Welsh Premier League journey.

Forms will be available from Aykroyd’s office during the week and on matchdays at Maes Tegid. Alternatively, you can post forms to Ruth Crump, 38 Yr Hafan, Bala, Gwynedd, LL23 7AU enclosing cash with the relevant sum.

Closing date is August 7th.


Mae tymor 2019/20 ddim yn rhy bell i ffwrdd a dyden ni methu aros tan i ni gychwyn yn ol ar Faes Tegid yn erbyn Y Seintiau Newydd ar Awst 23ain.

Heddiw mae tocynnau tymor Uwch Gynghrair Cymru ar werth gyda tocynnau i oedolion am £75, £40 i dros 65 oed a £10 i Dan 16.

Bwriad y cynnig hwn yw sicrhau bod ein cefnogwyr ffyddlon gyda ni bob cam o’r ffordd yn ein taith Uwch Gynghrair Cymru eto tymor yma.

Mae taflenni ar gael o swyddfa Aykroyds yn ystod yr wythnos ac ar ddiwrnod gem o Faes Tegid.

Fel arall, gallwch bostio ffurflenni at Ruth Crump, 38 Yr Hafan, Bala, Gwynedd, LL23 7AU gyda’r swm pethnasol.

Dyddiad cau yw Awst 7fed.

SeasonTicket

About The Author

Bala Town