The Lakesiders have announced a date for their AGM.

The Bala Town F.C. 2019 AGM will be held on Thursday, 11th July at the Pavilion, Maes Tegid. The meeting will start at 7.00p.m.

All are welcome to attend – the AGM is the platform to express your views.

Mi fydd Cyfarfod Blynyddol y Clwb yn cymryd lle ar nos Iau, 11eg o Orffennaf yn Pafiliwn, Maes Tegid. Mi fydd y cyfarfod yn cychwyn am 7.00y.h.

Mae croeso i unrhyw un ddod i’r cyfarfod a dyma’r llwyfan i fynegi’ch barn.