Bala Town Academy have secured a sponsorship for next weekend grassroots competition.

Macron Neath are proudly sponsoring the event and will provide new equipment for the competition on Saturday, 1st June and Sunday, 2nd June.

Thank you to Macron Neath for sponsoring the competition.

Mae Academi Clwb Peldroed Tref Y Bala wedi sicrhau noddwr ar gyfer ein Twrnament penwythnos nesaf.

Mae Macron Castell-Nedd yn falch o noddi’r digwyddiad a darparu offer newydd ar gyfer y gystadleuaeth ar ddydd Sadwrn, 1af o Mehefin ac Sul 2il o Fehefin.

Diolch enfawr i Macron Castell-nedd am noddi’r gystadleuaeth eleni.