Brand new Camp coming up at Maes Tegid!

Are you good at the 100m or even a Three Legged Race? Have you ever tried it with a football?

On Thursday, 30th May, Bala Town in the Community are hosting a Football Sports Day Camp that will see all your favourite Sports Day activities take place.

The Camp is for 5-11 year olds and will take place on the Maes Tegid 3G from 10.00a.m. until 3.00p.m. with dropoffs from 9.30a.m.

You can register your child via community@balatownfc.co.uk or fill in this form.

Gwersyll Gwyliau newydd yn dod i Faes Tegid!

Ydech chi’n dda am y Ras 100m neu hyd yn oed Ras Tair Coes? Ond ydech chi wedi trio nhw efo peldroed?

Ar dydd Iau, 30ain o Fai, mae Bala yn y Gymuned yn cynnal Gwersyll Mabolgampau Peldroed lle fydd eich hoff gweithgareddau o ddiwrnod Mabolgampau yn cymryd lle.

Mae’r gwersyll ar gyfer plant rhwng 5-11 mlwydd oed ac yn cael ei gynnal ar Faes Tegid o 10.00y.b. tan 3.00y.h. gyda ‘dropoffs’ o 9.30y.b.

Gallwch gofrestru eich plant trwy community@balatownfc.co.uk neu wrth llenwi’r ffurflen yma.

Iau / Thursday • mai 30 May 2019