Want to join Town’s Under 19’s squad?

The Lakesiders are holding an Open Training Session on Tuesday, 18th June from 7.00p.m. until 8.00p.m. for 16-18 year olds looking to join Bala Town Under 19’s for the 2019/20 season.

Players should wear studded footwear, shinpads and ensure they have plenty of fluids with them.

For more information, please email Andy Kelly via community@balatownfc.co.uk

Mae Academi CPD Y Bala yn cynnal Sesiwn Ymarfer Agored ar nos Fawrth, 18fed o Fehefin o 7 tan 8 o’r gloch i hogiau rhwng 16-18 oed sydd eisiau ymuno efo ein tim Dan 19 ar gyfer tymor 2019/20.

Dylsai chwaraewyr i gyd wisgo esgidiau peldroed efo styds, shinpads a dod a ddigon o diodydd efo nhw.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch efo Andy Kelly trwy community@balatownfc.co.uk

U19Trials2019