The entry for the 2019 Bragdy Cup is now OPEN!

The Bragdy Cup is back and it’s going to be another cracking couple of weeks of competition between our local sides.

Entries are now open and will close in early May. Each team entry will be £20 each and you need to pay your entry fee with your written entry and return it to Arwel Roberts (07534 000664) or Andy Kelly (community@balatownfc.co.uk).

Details regarding the draw will be announced at a later date.

Here are the competition rules.

Get your entries in now!


Mae cystadleuaeth Bragdy 2019 ar AGOR!

Mae Cwpan y Bragdy yn ol am 2019 a mae hi’n mynd i fod yn cracar o gystadleuaeth eto eleni.

Mae gwneud ceisiau tim ar agor rwan gyda dyddiad dechrau mis Mai. Mae pob tim yn costio £20 a mi fyddwch chi angen talu am eich tim gyda’ch cais yn amgaedig a’i rhoi i Arwel Roberts (07534 000664) neu Andy Kelly (community@balatownfc.co.uk) cyn y dyddiad cau.

Mi fydd manylion am y draw yn cael ei gyhoeddi’n fuan!

Dyma’r rheolau.

Gwnewch siwr bod chi’n cofnodi eich tim mor fuan a phosib!