Summer Monday Night 6-a-side Football League!

Bala Town are launching their Summer Monday Night 6 a side Football League at Maes Tegid – starting on Monday, 1st April.

The League will take place from 7.00p.m. until 9.00p.m. with 38 minute games. Entry will be £20 per evening and there are no sign up fees.

There are unlimited rolling subs and teams must be entered asap with cash prizes up for grabs for the League winners.

For more information and for entry forms please contact community@balatownfc.co.uk

Mae CPD Y Bala yn cychwyn Cynghrair 6 bob Ochr ar nos Lun ar Faes Tegid yn cychwyn ar dydd Llun, 1af o Ebrill.

Mae’r gynghrair yn cymryd lle o 7.00y.h. tan 9.00y.h. gyda gemau yn para 38 munud. Mae’r gost yn £20 y noson.

Mae eilyddion yn anghyfyngedig a mae’n rhaid cofrestru timau mor fuan a phosib.

Ar gyfer cofrestru cysylltwch efo community@balatownfc.co.uk