Lakesiders to host a Girls Only Event!

On Friday, 29th March, we will be hosting a Fun Football session for Girls aged 5-12 years old at Maes Tegid.

Starting at 5.30p.m. until 8.00p.m. we have plenty of games and drills planned with free tickets up for grabs for a Bala Town fixture for all the girls who attend. The winner will then take part in a penalty shootout competition at halftime at the first time fixture!

It costs £5 per girl and it’s a fantastic opportunity for girls of all abilities to get involved in football whether they have played or not played football before.

To register please contact Llio Roberts via llio.wynr@gmail.com now!

Mae CPD Y Bala yn cynnal Sesiwn Peldroed i Ferched yn unig!

Ar dydd Gwener, 29ain o Fawrth, mi fyddwn ni yn cynnal sesiwn Hwyl Peldroed i Ferched ar gyfer merched oed 5-12 mlwydd oed ym Maes Tegid.

Yn cychwyn am 5.30y.h. tan 8.00y.h. rydym efo digon o gemau a driliau hwyliog efo tocynnau am ddim i gem adref CPD Y Bala ar gyfer pob merch sy’n dod. I’r ennillydd, mi fydden nhw yn cymryd rhan mewn cystadleuaeth ‘penalty shootout’ yn y gem Tim Cyntaf.

Mae’n costio £5 y merch a mae’n cyfle gwych i ferched o bob gallu i gymryd rhan mewn pêl-droed os ydynt wedi chwarae neu heb chwarae pêl-droed o’r blaen.

I gofrestru cysylltwch nawr efo Llio Roberts trwy llio.wynr@gmail.com

New county