On Saturday 1st and Sunday, 2nd June, Bala Town Academy will be hosting a two day Tournament for Under 8’s, 9’s, 10’s and U11’s.

The annual Tournament will be held at Maes Tegid and is open for junior teams from the 2018/19 season.

The Under 8’s and 9’s will be a 6 a Side competition meanwhile the Under 10’s and 11’s will be 7 a Side. The U8’s and U10’s will be on the Saturday and the U9’s and U11’s on the Sunday. Entry is £15 per team. Food and drink will be available throughout the day.

To enter your team please contact Andy Kelly on community@balatownfc.co.uk

Mi fydd Academy CPD Y Bala yn cynnal Twrnament Dan 8, 9, 10 a 11 ar Faes Tegid ar ddydd Sadwrn, 1af a Sul 2il o Fehefin.

Mae’r cystadleuaeth Dan 8 a 9 yn un 6 bob ochr tra bod yr un Dan 10 ac 11 yn un 7 bob ochr. Mae’r timau Dan 8 a 10 yn cael eu cynnal ar y dydd Sadwrn gyda’r timau Dan 9 a 11 ar y dydd Sul. Cost i gofrestru eich tim yw £15. Mi fydd bwyd a diodydd ar gael trwy gydol y dydd.

Ar gyfer cofrestru eich tim, cysylltwch efo Andy Kelly ar community@balatownfc.co.uk

T1