Mae Clwb Peldroed Y Bala yn falch o allu cyhoeddi ffurfio Ail Dim Y Bala ar gyfer y tymor newydd 2019/20.

Mi fydd y tim yn ymgeisio i ymuno a’r Gynghrair Genedlaethol Cylch Wrecsam ac i gychwyn yn y Gynghrair Ieuenctid/Ail Dimau gyda chysylltiad i NEWFA.

Yr ydym yn falch o gyhoeddi bod Adam Galdo wedi cael ei benodi fel Rheolwr ar yr Ail Dim gyda Antonio Magalhaes fel ei gynorthwy-ydd. Mae Andy Kelly wedi cael ei benodi fel Hyfforddwr. Bydd y tim rheoli hwn yn cael eu cynorthwyo gan Joe Taft a fydd yng ngofal yr holl waith gweinyddol a’r ochr cyfryngau cymdeithasol. Mae’r Clwb wrth eu boddau gyda’r penodiadau hyn gyda cyfuniad o brofiad ac ieuenctid sydd yn dod i’r sefydliad newydd hwn.

Mae Adam wedi chwarae yr Ail Dim yn Y Bala yn y gorffennol ac yn fwy diweddar i CPD Llanuwchllyn a mi fydd yn gweithio tuag at gael ei drwydded hyfforddi ‘C’. Mae Antonio, Andy a Joe yn ymwneud yn helaeth a strwythyr ac hyfforddi’r Academi’r Bala yn barod. Rydym yn dymuno’r gorau i’r tim hyfforddi newydd sydd yn gam bwysig at ddatblygiad y Clwb ym Maes Tegid ac yn eu llongyfarch ar eu penodiadau.

Dywedodd y Prif Weithredwr Nigel Aykroyd “Mae ailffurfio Ail Dim ifanc yn Y Bala wedi bod yn uchel ar ein rhestr o’n blaenoriaethau ers amser maith. Rydym yn teimlo mai nawr yw’r adeg cywir i ddod a hyn i ffrwythlondeb ac rydym yn hapus iawn gyda’r penodiadau o’r tim Hyfforddi cryf hwn i oruchwylio’r datblygiau. Bydd wrth gwrs yn her i sicrhau llwyddiant y fenter hon ond rydym yn glir gyda’n amcanion i rhoi cyfle i gymaint o ieuenctid yr ardal i chwarae peldroed Oedolion ar ein cyfleuster rhagorol ym Maes Tegid. Yr ydym yn edrych ymlaen yn fawr gyda cyffro i’r sialens a’r anturiaethau o’n blaenau i’r tim newydd.”


Bala Town F.C. are delighted to announce the reformation of a Bala Town Reserve Team for the new 2019/20 season.

The team will be applying to join the Welsh National League Wrexham Area starting in the Colt/Reserves Division with affiliation to NEWFA.

We are delighted to announce that Adam Galdo has been appointed as Reserves Team Manager with Antonio Magalhaes as his Assistant. Andy Kelly has been appointed as Reserve Team Coach. This Management Team will be assisted by Joe Taft who will be in charge of all the Administration and Social Media. The Club are delighted with these appointments and with the mix of experience and youth which they bring to the new set up.

Adam who has played for Bala Town Reserves previously and more recently for Llanuwchllyn F.C. will be working towards his ‘C’ Coaching Licence. Andy, Antonio and Joe are also heavily involved with our Bala Town Academy coaching and structure. We wish our new Management team the very best of luck in this important development at Maes Tegid and congratulate then on their appointments.

Chief Executive Nigel Aykroyd stated “The reforming of a young Reserve team in Bala has been high on our list of priorities for a long time. We feel that the time is now right to bring this intention to fruition and we are delighted with the appointment of this strong Management team to oversee the development. It will of course be a challenge to ensure the success of this venture but we are clear on our objective to give as many youngsters as possible the opportunity to play Senior football at the excellent facilities which Maes Tegid provides. We very much look forward with excitement and anticipation to the challenge and adventures ahead for this new team.”

Llun/Photo: Arwel Roberts (Cadeirydd / Chairman), Joe Taft, Adam Galdo, Antonio Magalhaes & Andy Kelly.

Reserves