Lakesiders to hold two day holiday camps during halfterm.

Bala Town F.C. in the Community will be running holiday camps during the February halfterm holidays on Monday and Tuesday, 25th and 26th of February and will be joined on Tuesday by Bala Town midfielder Henry Jones!

The camp is for girls and boys aged 5-11 years old and will take place from 9.30a.m. – 3.00p.m. The cost will be £10 per day or £15 for both days and will be held on the Maes Tegid 3G.

We have two days full of fun activities and games planned and former Wales U21 international Henry Jones will be joining us all day on Tuesday for an exclusive coaching session. Fancy learning how to do the Rabona? Now’s your time to join us!

The sessions will ensure that every child develops their skills in a safe and secure environment for fun, football and education.

What you need to know!
– Drop offs from 9.30a.m.
– Please provide your child with a packed lunch, drinks and warm clothing and correct footwear.
– The sessions will be led by FAW / UEFA qualified coaches from Bala Town Football Club who are fully insured and checked by the Criminal Records Bureau

For more information or to register your child for the camp please contact Andy Kelly on community@balatownfc.co.uk


Mae C.P.D. Tref Y Bala yn y Gymuned yn cynnal gwersyll gwyliau dros hanner tymor Chwefror.

Mae’r gwersyll ar gyfer merched a bechgyn oed 5-11 a mi fydd yn cymryd lle o 9.30y.b. tan 3.00y.h efo cost o £10 am un diwrnod neu £15 am ddwy ar 3G Faes Tegid.

Mi fydd y gwersyll ar dyddiau Llun a Mawrth, 25ain a 26ain o Chwefror a mi fydd asgellwr CPD Y Bala, Henry Jones yn ymuno efo ni am sesiwn hyfforddi arbenning ar y dydd Mawrth!

Rydym efo deuddydd llawn gweithgareddau a gemau ar y gweill a mi fydd cyn chwaraewr D21 Cymru Henry Jones yn ymuno efo ni ar gyfer sesiwn hyfforddi arbenning ar y dydd Mawrth. Eisiau dysgu sut i wneud y Rabona? Dyma eich cyfle!

Mae’r sesiynau yma yn sicrhau bod pob plentyn yn datblygu eu sgiliau mewn amgylchedd diogel ar gyfer addysg hwyl mewn peldroed!

Gwybodaeth i Rieni!
– Gadael eich plant o 9.30y.b.
– Dewch a’ch plentyn gyda pecyn bwyd, diodydd, dillad cynnes
– Mae’r sesiynnau yn cael ei cynnal gan hyfforddwyr CPDC / UEFA CPD Y Bala sydd wedi’w hyswirio a’u gwirio gan y Swyddfa Cofnodion Troseddol.

Er mwyn cael fwy o wybodaeth neu bwcio eich plentyn cysylltwch efo Andy Kelly ar community@balatownfc.co.uk neu 07581 064847.

C1

C2