Mae Clwb Peldroed Y Bala yn awyddus i ffurfio Ail Dim/Ieuenctid ar gyfer tymor 2019/20.

I alluogi’r tim i redeg yn esmwyth, yr ydym yn edrych am Reolwr, Rheolwr Cynorthwyol a Gweinyddwr. Byddai’r Rheolwr a’i Gynhorthwyydd yn gyfrifol am sesiynau ymarfer a diwrnod y gem. Byddai’r Gweinyddwr yn gyfrifol am yr holl weinyddu sydd ynghlwm a rhedeg y tim. Maes o law bydd y Clwb yn annog y tim hyfforddi i ddatblygu eu cymhwysterau hyfforddi gyda Chymdeithas Peldroed Cymru.

Os yw hyn yn rhywbeth sydd o ddiddordeb i chwi, cysylltwch yn y lle cyntaf gyda Ysgrifennydd y Clwb Ruth Crump trwy ruth.crump@aykroyds.co.uk

Dyddiad cau – 8/2/2019.


Bala Town F.C. are looking to form a new Reserve/Colts Team for the 2019/20 season.

To ensure the smooth running of this team we are actively looking for an enthusiastic Manager, Assistant Manager and Administrator.

The Manager/Assistant would be responsible for training and matchdays. The Administrator would be responsible for all the administration connected with running the team. In due course the Club would encourage the Managers to progress with their coaching badges.

If you feel that this is something that would appeal to you please register your interest to Ruth Crump, Club Secretary via ruth.crump@aykroyds.co.uk

Closing date – 8/2/2019