Nadolig Llawen – Merry Christmas!

Fel Clwb hoffem ddymuno Nadolig Llawen i´n cefnogwyr, chwaraewyr, tim hyfforddi, ein noddwyr, ein timau academi, tim hyfforddi academi a´r rhieni a phawb sydd wedi bod yn rhan o´r Clwb eleni.

Rydym yn ddiolchgar iawn i chi gyd am eich cefnogaeth teyrngar dros y flwyddyn diwethaf a drwy hyn helpu i wneud y Clwb yn llwyddiannus. Gobeithio gwelwn i chi gyd ym Maes Tegid ar Gwyl San Steffan a wedyn yn Cei Connah ar Ionawr 1af a thrwy gydol 2019 am gobeithio flwyddyn llwyddiannus arall.

Bala Town would like to wish everyone a very Merry Christmas.

As a Club we would like to wish all of our supporters, players, management team, sponsors, academy players, coaches, parents and everyone who has been involved with the Club in someway a very Merry Christmas.

We are very grateful to you all for all of your support over the past year and thank you all so much for making our Club a success.

We hope to see you all at Maes Tegid on Boxing Day and then at the Deeside Stadium on New Years Day for our matches against Connah’s Quay and throughout 2019 for hopefully a very successful year yet again.