In the first of our three part series about our CICS Cymru projects, we take a look at our Disability football session.

We recently visited our Disability session in partnership with Gwynedd County Council to see how the session had developed since its inception. Below is a short video which shows the great work currently taking place in Dolgellau and the fantastic work by Vicky Jones and the team.

Our Disability session is a turn up and play session, currently running in Dolgellau Leisure Centre on Mondays from 6.00p.m. – 7.00p.m.

Yn y fideo cyntaf o’r cyfres tair rhan am ein prosiectau CICS Cymru, rydym yn edrych ar ein sesiynau pêl-droed Anabl.

Aethon ni draw yn ddiweddar i’r sesiynau sydd mewn partneriaeth efo Cyngor Gwynedd i weld sut roedd y sesiwn wedi datblygu ers ei sefydliad. Isod mae fideo fer sy’n dangos y gwaith gwych sy’n digwydd yn Nolgellau ar hyn o bryd a’r gwaith gwych gan Vicky Jones a’r tîm.

Mae ein sesiynau anabl yn rhai tro fyny a chwarae, sydd ar hyn o bryd yn rhedeg yng Nghanolfan Hamdden Dolgellau ar nos Lun o 6 tan 7 o’r gloch.

Thank you to Joe Taft for filming and editing the video!