Lakesiders to run holiday camps during the summer holidays.

Bala Town F.C. in the Community will be running holiday camps during July and August.

The camp is for girls and boys aged 5-11 years old and will take place from 10.00a.m. – 3.00p.m. The cost will be £10 per day and will be on the Maes Tegid 3G. Any members of the Academy or children that have signed up for our After School Clubs will pay £7.

They will take place on Mondays, Tuesdays and Wednesdays on the 23rd, 24th, 25th, 30th and 31st of July, 1st, 6th, 7th, 8th, 13th, 14th, 15th, 20th, 21st, 22nd, 27th, 28th and 29th of August.

The sessions will ensure that every child develops their skills in a safe and secure environment for fun, football and education.

What you need to know!
– Drop offs from 9.30a.m.
– Please provide Your Child with a packed lunch, drinks and warm clothing
– The sessions will be led by FAW / UEFA qualified coaches from Bala Town Football Club who are fully insured and checked by the Criminal Records Bureau
– Play on a FIFA 2 Star Graded 3G Pitch!
– Hours of fun football which includes fun games, tournaments and skill development

For more information or to register your child for the camp please contact Andy Kelly on community@balatownfc.co.uk or 07581 064847.

Mae C.P.D. Tref Y Bala yn y Gymuned yn cynnal gwersyll trwy’r gwyliau haf.

Mae’r gwersyll ar gyfer merched a bechgyn oed 5-11 a mi fydd yn cymryd lle o 10.00y.b. tan 3.00y.h efo cost o £10 y diwrnod ar 3G Faes Tegid. Mae plant o’r Academi a rhai sydd yn rhan o ein Clwb ar ol Ysgol yn talu £7.

Mi fydd y gwersyll ar dyddiau Llun, Mawrth a Mercher ar y 23ain, 24ain, 25ain, 30ain a 31ain o Gorffennaf a 1af, 6ed, 7fed, 8fed, 13eg,  14eg, 15fed, 20ain, 21ain, 22ain, 27ain, 28ain a 29ain o Awst.

Mae’r sesiynau yma yn sicrhau bod pob plentyn yn datblygu eu sgiliau mewn amgylchedd diogel ar gyfer addysg hwyl mewn peldroed!

Gwybodaeth i Rieni!
– Gadael eich plant o 9.30y.b.
– Dewch a’ch plentyn gyda pecyn bwyd, diodydd a dillad cynnes
– Mae’r sesiynnau yn cael ei cynnal gan hyfforddwyr CPDC / UEFA CPD Y Bala sydd wedi’w hyswirio a’u gwirio gan y Swyddfa Cofnodion Troseddol.
– Chwarae ar cae 3G Graddedig FIFA 2 Seren!
– Oriau o hwyl yn chwarae gemau peldroed, twrnament a datblygu sgiliau

Er mwyn cael fwy o wybodaeth neu bwcio eich plentyn cysylltwch efo Andy Kelly ar community@balatownfc.co.uk neu 07581 064847.

camp1