Lakesiders to re-launch Monday Night 6-a-side Football League!

As the season of our first Six a Side League draws to a close, we are now accepting applications for new teams to join the Monday Night League starting on Monday, 7th May.

The League will take place from 7.00p.m. until 9.00p.m. with 38 minute games. Entry will be £20 per evening and there are no sign up fees. There are unlimited rolling subs and teams must be entered by April 30th with a £100 cash prize up for grabs for the League winner and £20 for the runner-up.

For more information and for entry forms please contact community@balatownfc.co.uk

Mae CPD Y Bala yn edrych am fwy o dimau i’n Cynghrair 6 bob Ochr ar nos Lun ar Faes Tegid.

Gyda ein tymor cyntaf ar fin gorffen, rydym yn cymryd enwau ar gyfer timau newydd i ymuno at ein Cynghrair 6 bob Ochr sy’n ail-gychwyn ar dydd Llun, 7fed o Fai.

Mae’r gynghrair yn cymryd lle o 7.00y.h. tan 9.00y.h. gyda gemau yn para 38 munud. Mae’r gost yn £20 y noson. Mae eilyddion yn anghyfyngedig a mae’n rhaid cofrestru timau erbyn 30ain o Ebrill.

Ar gyfer cofrestru cysylltwch efo community@balatownfc.co.uk

About The Author

Community