The entry for the 2018 Bragdy Cup is now OPEN!

The 2018 Bragdy Cup is making it’s second appearance on the 3G at Maes Tegid and it’s going to be another cracking couple of weeks of competition between our local sides.

Entries are now open and will close on Monday, 7th May. Each team entry will be £20 each and you need to pay your entry fee with your written entry and return it to Arwel Roberts (07534 000664) or Andy Kelly (07581 064847).

The Prelim and First Round Draw will take place in the Pavilion on Tuesday, 8th May at 7.00p.m. with the first game taking place on Tuesday, 15th May – kickoff 6.30p.m.

Here are the competition rules.

Get your entries in now!


Mae cystadleuaeth Bragdy 2018 ar AGOR!

Mae Cwpan y Bragdy yn gwneud ei ail ymddangosiad ar 3G Faes Tegid a mae hi’n mynd i fod yn cracar o gystadleuaeth eto eleni.

Mae gwneud ceisiau tim ar agor rwan gyda dyddiad cau o ddydd Llun, 7fed o Fai am 8.00y.h. Mae pob tim yn costio £20 a mi fyddwch chi angen talu am eich tim gyda’ch cais yn amgaedig a’i rhoi i Arwel Roberts (07534 000664) neu Andy Kelly (07581 064847) cyn y dyddiad cau.

Mi fydd draw y ‘Prelim a Rownd 1’ yn cael ei gynnal yn y Pafiliwn ar ddydd Mawrth, 8fed o Fai am 7.00y.h. gyda’r gem gyntaf ar ddydd Mawrth, 15fed o Fai am 6.30y.h.

Dyma’r rheolau.

Gwnewch siwr bod chi’n cofnodi eich tim mor fuan a phosib!