Town’s game on Saturday, 24th February against Cardiff Met will be designated as a day to raise alzheimers awareness and raise money for charity.

The reason behind this initiative is our match sponsor for this game Rich Edwards, who played for the Lakesiders for many years is currently suffering from a form of alzheimers.

Football was and still is Rich’s passion and we want to make his day at Maes Tegid a memorable one – so we need your help!

Rich’s family and Bala Town would be delighted to see as many of his former team mates at Maes Tegid – not only that, if you played bowls, darts, a work colleague or a friend of Rich’s then we would love to see you join us for the day.

Those of you who are able to attend, please bring along any photos, newspaper cuttings that featured Rich so that we can all reminise together.

A bar will be open in the Pavilion for this fixture from approx. 3.00p.m. with the game kicking off at 5.30p.m.

To confirm your attendance, please contact Tracy Thomas, Rich’s daughter who will be delighted to hear from you on behalf of his family.

Mae gem Y Bala yn erbyn Met Caerdydd ar ddydd Sadwrn, 24ain o Chwefror yn cael ei ddynodi fel diwrnod i godi ymwybyddiaeth at alzheimers a chodi arian ar gyfer yr elusen.

Y rheswm tu ol hyn ydi am bod noddwr y gem yma sef Rich Edwards a chwaraeoedd i’r clwb am nifer o flynyddoedd ar hyn o bryd yn dioddef o alzheimers.

Pêl-droed oedd ei hoff ddiddordeb a dal yn hyd heddiw a ‘deni eisiau wneud ei ddydd yn Maes Tegid yn un gofiadwy – ond ‘deni angen ychydig o help!

Hoffai teulu Rich a phawb o CPD Y Bala weld gyn gymaint a’i gyd-chwaraewyr ym Maes Tegid – nid yn unig hynnu ond os wnaethoch chi chwarae bowls, darts, un o’r gyd-weithwyr neu yn ffrind yna hoffwn eich gweld yn ymuno â ni am y diwrnod.

Y rhai ohonoch sy’n gallu dod, dewch â lluniau, toriadau papur newydd sy’n son am Rich er mwyn i ni gyd hel atgofion gyda’n gilydd.

Mi fydd bar ar agor o 3.00y.h. yn y Pafilwin gyda’r gem yn cychwyn am 5.30y.h.

I gadarnhau eich presenoldeb, cysylltwch a Tracy Thomas, merch Rich a fydd yn falch iawn o glywed gennych ar ran ei deulu.

rich2

About The Author

Bala Town