Bala Juniors Girls are pleased to announce their brand new Girls sessions at Maes Tegid.

Starting on Monday, January 22nd, our girls only training will be £1 per session every Monday evening.

Under 7’s to Under 11’s will be held from 5.30p.m. until 6.30p.m. with our Under 12’s to Under 16’s taking place between 6.00p.m. and 7.00p.m.

Come and #getinvolved!

Mae Clwb Pel-droed Merched Iau Y Bala yn falch o gyhoeddi ein sesiynau merched newydd ar Faes Tegid.

Maent yn dechrau ar dydd Llun, Ionawr 22ain a mi fydd hi’n £1 y sesiwn bob nos Lun.

Mae Dan 7 i Dan 11 yn cael ei cynnal o 5.30y.h. tan 6.30y.h. ac oedran Dan 12 i Dan 16 yn cymryd lle o 6.00y.h. tan 7.00y.h.

Dewch draw i Faes Tegid a #cymrydrhan!