Our Foundation Phase teams were all in action this morning away at Caernarfon Town.

It was mixed results with two losses, one win and one draw.

Here’s a round-up of the action so far:

Caernarfon Under 8’s 9, Bala Town Under 8’s 5

In a very even first 2 quarters the score was 2-2. It was very competitive encounter with both teams playing good football considering the conditions. In the 3rd quarter Bala lost the midfield battle, this resulting in the defence being under a lot of pressure and goals were conceded cheaply. Caernarfon dominated the 3rd quarter but Bala responded well in the 4th quarter, playing excellent football again and scoring 3 goals. Hopefully the team will take away a lot of lessons from the game and try and learn from the mistakes that were made.

Goals – Robin, Levi (2), Seth (2). Man of the Match – Robin

Roedd y 2 chwarter cyntaf yn gyfartal iawn, hefo’r y sgôr yn 2-2. Roedd yn gystadleuol iawn gyda’r ddau dîm yn chwarae pêl-droed da yn ystyried yr amodau caled. Yn y 3ydd chwarter collodd y Bala frwydr yn canol cae, gan arwain at yr amddiffyn o dan lawer o bwysau a chafodd gôliau eu rhwydo’n eu herbyn. Roedd Caernarfon yn dominyddu’r 3ydd chwarter ond ymatebodd y Bala yn dda yn y 4ydd chwarter gan chwarae pêl-droed rhagorol eto a sgorio 3 gôl. Gobeithio bydd y tîm yn dysgu llawer o wersi o’r gêm a cheisio dysgu o’r camgymeriadau a wnaed ar gyfer y gem nesaf.

Gôliau – Robin, Levi (2), Seth (2). Seren y Gêm – Robin

Dewi Williams


Caernarfon Under 9’s 5, Bala Town Under 9’s 4

After a tough game against TNS last week, the boys showed brilliant character to bounce back and give one of the best performances in a long time. Going ahead in the first quarter with a well worked goal from Jack Ryan, Bala would only go behind in the last minute of the match. Jack was this month’s Player of the Month for the U9’s, and went on to score all 4 of Bala’s goals with assists from Deio and Dexter for 2 of the goals, the two Barmouth lads linking up well. A brilliant performance by Michael and Jake in defence, with Deio, Cynan and Guto all putting in strong performances in midfield, everyone of them showing real Bala determination.

Goals – Jack Ryan (4). Man of the Match – Jack Ryan.

Ar ôl gêm anodd yn erbyn TNS wythnos diwethaf, mi wnaeth y bechgyn ddangos cymeriad gwych i bownsio’n ôl a rhoi un o’i perfformiadau gorau mewn amser maith. Mynd ar y troed blaen yn y chwarter cyntaf gyda gôl dda gan Jack Ryan, nath y Bala dim ond mynd ar ei hol hi yn munud olaf o’r gêm. Jack oedd Chwaraewr y Mis ar gyfer y Dan 9, ac aeth ymlaen i sgorio 4 gôl i’r Bala, gyda chymorth gan Deio ac Dexter am 2 o’r gôliau, y ddau hogyn o Abermaw yn cysylltu’n dda. Perfformiad gwych gan Michael a Jake yn yr amddiffyn, gyda Deio, Cynan a Guto i gyd yn rhoi perfformiadau cryf yn canol y cae, pob un ohonynt yn dangos penderfyniad cryf iawn i’r Bala.

Goliau – Jack Ryan (4). Seren y Gêm – Jack Ryan.

Shôn Hughes

The Under 9’s will be at home to Pwllheli at 6.00p.m. on Tuesday evening


Caernarfon Town U10’s 3, Bala Town U10’s 3

Bala Town U10’s went to Caernarfon and produced another encouraging display.

Battling hailstones the boys produced a gutsy performance. It was the front three of Llyr, Tomos and Osian that were creating some excellent chances combining well to set each other up, that’s how Osian scored his first goal to give Bala the lead in the first quarter.

Second quarter Caernarfon equalised but straight away Osian got his second with a superb first time volley from a long pass from Ffranc. Osian scored his hat trick from another assist from Tomos. Rhys made a fantastic double save, one with his head and the defence then throwing their bodies on the line clearing the ball as Caernarfon fought back.

Bala couldn’t hold on and the scores ended up 3-3. Many positives and a lot of things to work on in the next few weeks.

Goals – Osian (3). Man of the match – Osian

Aeth tim Dan 10 Y Bala i Gaernarfon a dangosodd arddangosfa galonogol arall.

Yng nghanol y cenllysg, fe wnaeth y bechgyn brwydro edo perfformiad dewr. y tri blaenwr Llyr, Tomos ac Osian roedd yn creu cyfleon gwych yn cyfuno’n dda i osod ei gilydd, dyna sut wnaeth Osian sgorio ei gôl cyntaf i roi’r Bala ar y blaen yn y chwarter cyntaf.

Yn yr ail chwarter gwnaeth Caernarfon y sgor gyfartal ond yn syth, cafodd Osian ei ail gyda volley wych o’r tro cyntaf o bel hir gan Ffranc. Sgoriodd Osian ei hatric o bel arall gan Tomos. Gwnaeth Rhys dau arbediad wych, un gyda’i ben a’r amddiffyn wedyn yn taflu eu cyrff ar y llinell yn clirio’r bêl wrth i Gaernarfon ymladd yn ôl.

Doedd Y Bala methu dal y sgor gyda Caernarfon yn taro’n nol i wneud hi’n 3-3. Mae llawer o bethau positif a llawer o bethau i weithio arno yn yr wythnosau nesaf.

Goliau – Osian (3). Seren y gêm – Osian.

Emyr Williams