On Tuesday night, our first monthly Academy Player of the Month awards were handed out for the month of September.

During the rest of the week, we will reveal the U14’s, U15’s, U16’s and U19’s winners.

U8’s – Mason Roberts: Mason has been our selection for showing maturity, great attitude and excellent application week in, week out / Mason yw ein dewis ni am fod yn aeddfed, bod efo agwedd a’i ymdrech gwych bob wythnos.

U9’s – Guto Roberts: The sheer workrate from Guto week in and week out is great. He comes to training and puts 110% and isn’t afraid to ask any questions, all with a constant beaming smile / Mae cyfradd gwaith Guto yn wythnosol yn wych. Mae’n dod i’r sesiynau ymarfer ac yn rhoi 110%. Dydi o ddim ag ofn holi cwestiynau ac o hyd efo gwen fawr ar ei wyneb.

U10’s – Tomos Jones: From the start of the month Tomos has been great in training and what impresses me most is his ability with the ball that he always wants it and gets his head up and passes it on / O ddechrau’r mis, mae Tomos wedi bod yn ffantastic yn ymarfer ond be sydd wedi gwneud argraff arnai fwyaf yw ei gallu ar y bel a’r ffordd mae o o hyd eisiau’r bel, yn codi’w ben a pasio’r bel.

U11’s – Llion Watkins. Sponsored by Cigydd Bala Butcher: Apart from his fantastic ability Llion also impresses me with the questions he asks. A great sign of a player determined to improve. Bendigedig! / Ar wahân i’w allu gwych, mae Llion wedi gwneud argraff efo’r cwestiynau mae o yn holi. Arwydd mawr ei fod yn chwaraewr sydd eisiau gwella. Bendigedig!

U12’s – Henry Evans. Sponsored by Spirit of 58: Great attitude and performs in training and games – contributed 4 goals and 3 assists / Agwedd gwych ac yn perfformio’n dda yn y sesiynau ymarfer a gemau – wedi sgorio pedwar gol a cynorthwyo efo tair.

U13’s – Ios Rodgers. Sponsored by Neil Smith Hairdressing: He gives 110% every week and has taken onboard all feedback given to him and implemented it in games. His ability to support in attack has been excellent too for a full back / Mae Ios yn rhoi 110% pob wythnos a mae o wedi cymryd adborth ymlaen a’i weithredu mewn gemau. Mae ei allu i gefnogi’r tim tra yn ymosod wedi bod yn wych hefyd fel cefnwr.

Llongyfarchiadau mawr i chi gyd! Congratulations to all our winners!

P1 P2 P3 P4 P5 P6