Lakesiders change date of final holiday camps of the summer holidays.

The camp is for girls and boys aged 5-10 years old and will take place from 10.00a.m. – 3.00p.m. The cost will be £10 per day and will be on the Maes Tegid 3G. Any members of the Academy or children that have signed up for our After School Clubs will pay £7.

They will take place on Tuesday and Wednesday 29th and 30th of August due to the Bank Holiday.

The sessions will ensure that every child develops their skills in a safe and secure environment for fun, football and education.

What you need to know!
– Drop offs from 9.30a.m.
– Please provide Your Child with a packed lunch, drinks and warm clothing
– The sessions will be led by FAW / UEFA qualified coaches from Bala Town Football Club who are fully insured and checked by the Criminal Records Bureau
– Play on a FIFA 2 Star Graded 3G Pitch!
– Hours of fun football which includes fun games, tournaments and skill development

For more information or to register your child for the camp please contact Andy Kelly on community@balatownfc.co.uk or 07733 672885.

Newid dyddiad ar gyfer Gwersyll olaf yr Haf!

Mae’r gwersyll ar gyfer merched a bechgyn oed 5-11 a mi fydd yn cymryd lle o 10.00y.b. tan 3.00y.h efo cost o £10 y diwrnod ar 3G Faes Tegid. Mae plant o’r Academi a rhai sydd yn rhan o ein Clwb ar ol Ysgol yn talu £7.

Mi fydd y gwersyll olaf ar Mawrth a Mercher 29ain a 30ain o Awst.

Mae’r sesiynau yma yn sicrhau bod pob plentyn yn datblygu eu sgiliau mewn amgylchedd diogel ar gyfer addysg hwyl mewn peldroed!

Gwybodaeth i Rieni!
– Gadael eich plant o 9.30y.b.
– Dewch a’ch plentyn gyda pecyn bwyd, diodydd a dillad cynnes
– Mae’r sesiynnau yn cael ei cynnal gan hyfforddwyr CPDC / UEFA CPD Y Bala sydd wedi’w hyswirio a’u gwirio gan y Swyddfa Cofnodion Troseddol.
– Chwarae ar cae 3G Graddedig FIFA 2 Seren!
– Oriau o hwyl yn chwarae gemau peldroed, twrnament a datblygu sgiliau

Er mwyn cael fwy o wybodaeth neu bwcio eich plentyn cysylltwch efo Andy Kelly ar community@balatownfc.co.uk neu 07733 672885.

hc